Dane kontaktowe

Samorządowe Przedszkole nr 122, ul. Fiołkowa 13, 31-478 Kraków
telefon: (12) 411-85-62, e-mail: p122@enic.pl

Dalej


Wczesne wspomaganie rozwoju

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka działa w Samorządowym Przedszkolu nr 122 w Krakowie od września 2009 roku. Z pomocy zespołu mogą korzystać dzieci, dla których konieczne jest pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Z różnych form pomocy korzystają przede wszystkim dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (o różnym stopniu nasilenia
Dalej

Grupy przedszkolne

Prowadzimy grupy dzieci prawidłowo rozwijających się, grupy integracyjne oraz specjalne dla dzieci z autyzmem. Zajęcia dla dzieci odbywają się w dużych salach wyposażonych w zabawki, pomoce dydaktyczne i sprzęt rehabilitacyjny dostosowane do wieku i potrzeb dzieci w nich przebywających. Praca wychowawczo- dydaktyczna oparta jest na: Podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych- rozporządzenie MENiS z dnia 17.06.2016r. zmieniające rozporządzenie
Dalej

Kącik logopedyczny „Mów do mnie”

Drodzy Rodzice! Witamy w naszym kąciku logopedycznym. Znajdziecie tu Państwo informacje, ćwiczenia, porady związane z kształtowaniem prawidłowej mowy i komunikacji dzieci.   Dowiecie się: jak rozwijać kompetencję językową, w jaki sposób zapobiegać powstawaniu wad wymowy, co robić, żeby dziecko zaczęło mówić, w jaki sposób rozwijać mowę i komunikację u dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi, co to są alternatywne sposoby komunikowania się i
Dalej